Beheer & Inspectie

Een installatie heeft onderhoud nodig en moet regelmatig worden gecontroleerd op juist functioneren. Een onderhoudscontract geeft de zekerheid dat de installatie intact is en juist werkt.

Verder zijn er wettelijke normen die voorschrijven dat er actuele en bijgewerkte tekeningen aanwezig zijn en de verplichting tot regelmatig inspecties voorschrijven. Onze gekwalificeerde medewerkers voeren deze werkzaamheden bij u uit, leggen het resultaat vast in een rapport en verwerken dit in de revisietekeningen.

Daarnaast willen wij u graag op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden met betrekking tot uw specifieke installatie.

Preventie Abonnement

Het elektra preventie abonnement helpt u eenvoudig om te voldoen aan alle eisen die aan u worden gesteld op het gebied van  preventieve maatregelen die betrekking tot uw gebouw gebonden elektrotechnische installatie.

Nood- & Vluchtwegverlichting

Noodverlichting dient in de eerste instantie om de veiligheid van personen in een gebouw te verzekeren. Nood- en vluchtwegverlichting stelt mensen in staat om bij een calamiteit het gebouw veilig en snel te verlaten. Een degelijke noodverlichtingsinstallatie voorkomt paniek en zal een ontruiming vlot laten verlopen.

Als de stroom wegvalt gaat de noodverlichting aan. Ook blijven de bekende groen verlichte borden die naar de dichtstbijzijnde vluchtweg wijzen branden. Net als bij veel andere veiligheidsinstallaties is ook noodverlichting aan slijtage onderhevig. Gemiddeld na 4 jaar zal de accu aan vervanging toe zijn en ook de tl buizen van continuverlichting moeten regelmatig vervangen worden om een goede werking te kunnen garanderen. Geen of achterstallig onderhoud kan leiden tot het uitvallen van de noodverlichting en dus tot onnodige kosten en ongevallen.

Van Beers Installaties beschikt over gecertificeerde noodverlichtingsdeskundige die u graag adviseren  over de mogelijkheden van aanpassingen of onderhoud.

Inspecties NEN 3140 / NEN 1010 / Scope 10

De normen NEN 3140 en NEN 1010 schrijven inspecties van technische installaties voor. Technisch opgeleide medewerkers die in staat zijn om op een verantwoorde wijze te bepalen of installaties en arbeidsmiddelen veilig kunnen worden gebruikt, voeren deze inspecties uit.

Het resultaat van de inspectiewerkzaamheden wordt vastgelegd in een rapport. Genoemde normen stellen specifieke eisen aan deze rapporten. Ook kunnen aan de rapporten juridische consequenties verbonden zijn.

Onderhoud / Contracten

Het is natuurlijk erg belangrijk dat u op uw elektrische installaties en beveiligingssystemen kunt vertrouwen. Daarom is het van belang dat er regelmatig onderhoud en controle plaats vindt. Een onderhoudscontract geeft u de zekerheid dat uw installaties tijdig worden gecontroleerd en juist functioneren. Van Gerwen Installaties biedt hiervoor de juiste maatoplossingen aan. Of het nu gaat om periodieke veiligheidsinspecties of onderhoud aan noodverlichting en inbraaksystemen. Voor alle disciplines is de juiste kennis in huis!

Voor een storing kunt u contact opnemen met onze storingsdienst. Deze is 365 dagen per jaar 24 uur bereikbaar via ons algemene telefoonnummer.

U kunt bij ons een beschikbaarheidscontract afsluiten. Hiermee bent u gegarandeerd van beschikbaarheid van een monteur 24 uur per dag 7 dagen in de week. Daarnaast krijgt u, wanneer u een beschikbaarheidscontract afsluit korting op de voorrijdkosten en het uurtarief voor storingen.