Beveiliging

Beveiliging

Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen gebouw en de personen in dit gebouw, te beschermen tegen schadelijke invloeden.

Deze invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme, brand en criminaliteit, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld fraude en verduistering. Beveiliging is een manier om risico’s te verminderen en beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen.

Het is belangrijk om het complete aanbod van mogelijkheden samen te voegen tot een ontwerp dat de gebruiker een optimaal gevoel van veiligheid geeft.

Inbraakbeveiliging

Natuurlijk wilt u zich graag veilig voelen in uw eigen huis. Maar u wilt ook comfortabel leven en niet voortdurend met uw beveiliging rekening houden. Uw huis en uw tuin moeten leefbaar blijven. Wij denken graag met u mee over de beveiliging van uw huis. We maken samen een plan: wat wilt u beveiligd hebben, welke beperkingen kunt u accepteren, welke niet. Leefbaarheid en veiligheid gaan hier samen. Bouwkundige aanpassingen zijn natuurlijk een eerste barrière, zoals raam- en deurkozijnen die voorzien zijn van goedgekeurd hang- en sluitwerk.

Een inbraaksignaleringssysteem vormt vaak een noodzakelijke aanvulling op de bouwkundige maatregelen. Zo’n installatie bestaat uit een centrale waarop een aantal detectoren is aangesloten Als één van de detectoren een (poging tot) inbraak signaleert, wordt er een alarmsignaal doorgestuurd naar een Alarmcentrale. Zij ondernemen dan actie.

Er zijn veel systemen op de markt, draadloos en regulier of een combinatie van beiden. Dus ook zonder hak- en breekwerk is het mogelijk een betrouwbare en goed functionerende installatie aan te leggen. Natuurlijk kunnen we u aansluiten op de meldkamer, zodat u een bericht krijgt wanneer het alarm, thuis of op uw bedrijf, af gaat. Zo bent u ervan verzekerd dat elk alarm onmiddellijk wordt gesignaleerd, beoordeeld en opgevolgd. Wanneer u een alarmopvolging door de mobiele surveillancedienst laat uitvoeren, hoeft u geen beroep te doen op uw medewerkers of buren.

U hoeft zich nooit meer af te vragen wie de sleutels heeft, of iedereen de code van uw alarminstallatie kent en op de hoogte is van de procedures. Tenzij er sprake is van loos alarm, heeft u in veel gevallen al schade geleden: er is iemand uw huis of bedrijf binnengedrongen. Onze surveillanten kunnen dat niet meer verhelpen, maar ze zorgen er echter wel voor dat er geen vervolgschade optreedt en waarschuwen indien noodzakelijk de juiste hulpdiensten.

Brand & Ontruiming

Gebouwen worden steeds groter, hoger, complexer en risicovoller.  Voor de brandveiligheid van zulke gebouwen blijken de traditionele organisatorische en bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen alleen niet meer genoeg te zijn. Daardoor is het noodzakelijk deze maatregelen aan te vullen met brandbeveiligingsinstallaties. Wij kunnen u een totaal oplossing bieden die geheel volgens de regelgeving op dit gebied is goedgekeurd door zowel lokale overheden als verzekeringsmaatschappijen. Tezamen met de overige disciplines kunnen wij integrale beveiliging bieden.

Voor het detecteren van rook en vuur zijn diverse systemen verkrijgbaar:

  • Rookmeldsystemen
  • Blusaansturingen
  • Beheersystemen
  • Conventionele brandmeldsystemen
  • Ontruimingsalarminstallaties
  • Brand-, gas- en vonkdetectiesystemen
  • Lineaire temperatuurbewaking (tunnels en parkeergarages)
  • Draadloze brandbeveiliging

Tevens bestaat de mogelijkheid om u aan te laten sluiten bij een centrale meldkamer. Deze zal bij calamiteiten op juiste wijze direct actie ondernemen. Tezamen met de overige disciplines kunnen wij integrale beveiliging bieden.

Camerabewaking / IP-camera’s

Een van de meest voorkomende toepassingen van beveiliging is door middel van cameratoezicht. Door het strategisch plaatsen van camera’s wordt het mogelijk om vanuit een centraal punt een overzicht te krijgen van mogelijke gebeurtenissen die op verschillende locaties plaatsvinden. Het meest bekend is de toepassing voor diefstalpreventie in winkels en tankstations. Hier dient wel rekening gehouden te worden met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doelgericht video-observatiesysteem

Wij kunnen u adviseren bij het ontwerpen van een doelgericht video-observatiesysteem. Het is ook mogelijk om u aan te laten sluiten bij een professionele meldkamer, natuurlijk in combinatie met eventuele ander aanwezige beveiligingssystemen. Camerasystemen hebben niet alleen een registrerende maar ook een preventieve functie: wie beseft dat hij gefilmd wordt, zal zich minder snel misdragen. Camera’s bieden veel mogelijkheden bij toegangscontrole en bewaking. Het ontwerpen van een goed camera-observatiesysteem is specialistenwerk. U wilt de juiste beelden opnemen, u wilt gemakkelijk beelden terug kunnen vinden. Wij hebben veel ervaring met complexe systemen.

Er zijn veel mogelijkheden in systemen. De camera’s kunnen worden aangestuurd door verschillende sensoren waarmee ook de schrikverlichting kan worden aangestuurd. De camera’s reageren op beweging: als er beweging is buiten het beeld dat op dat moment actief is, draait de camera. Alle camerabeelden worden tegelijkertijd opgenomen. Om beelden van goede kwaliteit te krijgen hebben kan CCTV-systeem gekoppeld worden aan een inbraaksignaleringssysteem en de verlichting. Zodra er onraad is, gaat er extra verlichting aan.

Toegangscontrole

Dit wordt gebruikt voor het autoriseren van personen. U wilt zich beschermen tegen ongewenst bezoek, maar u wilt tegelijkertijd gastvrij zijn voor uw medewerkers en uw klanten. Er zijn veel verschillende technieken, uw keus is afhankelijk van tal van factoren.

U wilt misschien niet alleen uw pand in zijn geheel, maar ook bepaalde ruimtes beveiligen, bijvoorbeeld het magazijn. Of de schoonmaakdienst mag alleen binnen op de tijden die daarvoor afgesproken zijn. Misschien moet een deel van het pand buiten kantoortijden worden afgesloten en een deel toegankelijk worden gehouden?

Badges en kaartlezers

In het systeem kunt u zien wie er op welk moment in een ruimte is geweest. Ook kunt u voorkomen dat iedereen overal en altijd binnen kan: bepaalde gebruikers kunt u rechten toekennen anderen niet.
Dit is mogelijk door het gebruik van badges en kaartlezers, die bij beveiligde ruimtes worden gemonteerd. Met gebruikers vriendelijke software zijn gebruikers en ruimtes gemakkelijk te beheren.

Meestal is het ook mogelijk om geïntegreerde toegangs-controlesystemen te installeren. Deze zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld een inbraaksignaleringssysteem, werktijd- registratiesysteem of een parkeerbeheersysteem met betaalfuncties van de chipcard.

Indien bekabeling problematisch of te kostbaar is, dan kan een standalone toegangscontrolesysteem een oplossing zijn. Voor kleine systemen en vrijstaande locaties zoals een fietsenstalling of parkeergarage is dit een goede oplossing.