Elektrotechniek

Zonder energie zijn we nergens

Het licht brandt niet en machines staan stil. Een goede energievoorziening is dan ook onontbeerlijk. Doordacht werken is de basis van iedere elektrotechnische installatie want eenmaal gelegd is het vaak moeilijk om nog allerlei rigoureuze aanpassingen door te voeren.

Wij werken voor diverse opdrachtgevers, de wijze verschilt per project. We kunnen rechtstreeks of via een aannemer worden ingeschakeld, maar ook verschillende adviesbureaus, op het gebied van architectuur of lichtontwerp, doen regelmatig een beroep op ons.

No-break systemen / Aarding

Noodstroomvoeding is de voeding van een elektrisch netwerk, die in bedrijf komt zodra de gewone voeding (netspanning van het elektriciteitsbedrijf) uitvalt. Een noodstroominstallatie die de netspanning kan overnemen zonder onderbreking wordt een “nobreak installatie” genoemd.

Door verschillende met elkaar in verbinding staande apparaten naar hetzelfde punt te aarden, wordt voorkomen dat er spanningsverschillen tussen deze apparaten kunnen ontstaan. Door het aanbrengen van aardverbindingen kunnen los van het circuit van de stroom voerende geleiders zoals de fase en de nul, er voor gezorgd worden dat er geen spanning op metalen behuizingen, zoals een wasmachine, staan. Op die manier kan worden voorkomen dat er een ongewilde elektrische spanning of statische elektriciteit ontstaat die schade aan kan richten aan bijvoorbeeld een menselijk lichaam of aan gevoelige elektronische apparatuur.